İnternet Sitemize Hoşgeldiniz
...“emeğinize, değer katalım”...
Müşteri Hizmetleri 0545 574 (4) 574
Koi Gösterileri

Herhangi bir gösteri için temel olarak gereken bir gösteri merkezi ve ister nakışlı yastıklar ister Koi’ler olsun ziyaretçilerin çoğunluğunun ilgisini çekip üzerlerinde tartışabilinecek bir konudur. Bir hobi ile ilgili en yakın gösterinin nerede ve ne zaman olacağını öğrenmek için o hobi ile ilgili bir dergiye göz atmak yeterlidir. Bir gösteri, alınabilecek ödüllerden başka yeni standartların öğrenilmesi, hobinin farklı yönlerinin keşfedilmesi, farklı hobicilerle tanışma ve yeni malzemeler veya normalde karşılaşılamayacak daha başka birçok yenilik sunar.

Koi hobicileri için de aynı durum geçerlidir. Japonya’da Nishikigoi’lerin ana vatanında ilk gösteri profesyonel üreticiler tarafından 20. Yüzyılda gerçekleştirilmiştir; her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen gösterilerse en eski Koi topluluğu olan Nippon Nishikigoi Derneği tarafından 1950 yılından beri gerçekleştirilmektedir. Modern amatör hobicilerden oluşan ve tüm Japonya’ya yayılmış olan Zen Nippon Airinkai (ZNA) derneğiyse 1968 yılında kurulmuştur. ZNA derneği her yıl Japonya’da büyük bir gösteri organize etmektedir ve bu gösterinin Chapter olarak anılan uzantıları hem Japonya’nın içerisine hem de yabancı ülkelere uzamaktadır. Örnek olarak Birleşik Krallıkta Kuzey ve Güney Chapter’ler organize edilmektedir. Japonya’daki üretici ve satıcıların da kendi ağları (All Japan Nishikigoi Promoters Association / Japonya Nishikigoi Geliştiricileri Derneği) vardır ve her yıl Tokyo’da Shinkokai adlı bir gösteri organize etmektedirler. Dünyanın her yerinde gerçekleştirilen Koi gösterileri ya açık (dernek veya topluluklara üye olmayanların da gösteriye katılabildiği) yada kapalı (sadece üyelere özel) olmak üzere iki türlüdür. Profesyonel Koi satıcılarının gösteriye katılma kuralları ülkeden ülkeye değişmektedir.

Koi hobisi Batı’da aşamalı bir şekilde yayılmıştır. Muhtemelen ilk Koi gösterileri 1974 yılında Güney Kaliforniya’da ve 1976 yılında da Birleşik Krallıkta gerçekleştirilmiştir. Koi’lerin hemen hemen her türlü su tutabilen ve yeterince büyük kapta sergilendiği (örneğin bahçe çitleri üzerinde kurulmuş politen kaplar veya siyah büyük çöp kovaları) o zamandan bu zamana çok şey değişmiştir. Bugün bu tip gösterilerde Koi’ler için beş yıldızlı otel olarak nitelendirilebilecek son derece güvenli ortamlar hazırlanabilmektedir. Bu şekilde Koi gösterileri evrim geçirerek günümüze kadar gelmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Koi gösterisini gördüğünüzde hemen farkı hemen anlayabilirsiniz. Koi’lerin sağlıklı, rahat ve güvenli bir şekilde tutulabileceği alternatif yöntem sayısı son derece sınırlı olduğundan Koi hobicilerine ve sahiplerine çekici bir gösteri sunabilmek için aşağıdaki yöntemlere başvurulur.

•Bir Koi gösterisi genelde çok fazla insanın yer aldığı bir mekanda gerçekleştirilir ve sadece meraktan bile birçok insana bilet aldırarak kendisine çekebilir. Bu da Koi gösterisini organize eden topluluğun ihtiyacı olan kaynağı yaratabilir ve aynı zamanda yeni kişilerin Koi'lerle ilgilenmesini sağlayabilir. Bir gösteri için ABD’de ve Güney Afrika’da alışveriş merkezlerindeki park yerleri; İngiltere’de ise parklar popüler mekanlar arasındadır. Hollanda Koi Derneği Aachen yakınlarındaki mükemmel Ulusal Park’larında her yıl düzenledikleri Koi gösterisine çok büyük kalabalıklar çekebilmektedir.

•Geniş ve yuvarlak vinil veya plastik havuzlar (genellikle açık mavi) Koi’leri güzel gösterecek en iyi ekipmanlardandır.

•Havuzların düzeni ziyaretçilerin balıkları konforlu bir şekilde görmelerine aynı zamanda çalışanların da Koi’lerin sağlığını korumak için görevlerini yerine getirebilecekleri şekilde planlanmalıdır. Kesin bir şart olmasa da geniş bir kare veya dikdörtgen düzeni sıkça kullanılmaktadır. Ziyaretçilerin girişine izin vermeden önce yarışma için jüri tarafından değerlendirilmelerin yapıldığı ve büyük su değişimlerinin gerekmediği veya gece yapıldığı zamanlarda Koi havuzları daha yakın bir şekilde veya bir sıra halinde yan yana dizilebilir. Bu Japonya'da sıkça gerçekleştirilen bir uygulama olup Amerika ve Güney Afrika'da da uygulanmaktadır.

•Açık havada yapılan gösterilerde genelde Koi’ler gölge alanlara yerleştirilir (ağaçlar veya şemsiyeler kullanılarak).

•Modern gösterilerde, su havalandırılır ve bu iş için güçlü hava pompaları kullanılır ve hava borularından oluşan karmaşık bir ağ çekilir.

•Genelde her havuzda bir çeşit filtrasyon bulunur ve su kalitesi Koi balıkları tarafından üretilen amonyum ve pH değerleri ölçülerek sürekli olarak gözlem altında tutulur. Suyun yüksek kalitede olmasını sağlamak için her bir havuzda büyük su değişimleri yapılır ve özellikle ABD’de popüler olan Novaqua ve Amquel gibi suyun kalitesini arttırıcı kimyasallar kullanılır. Bazı durumlarda her bir havuzdaki su bir dış filtre ile filtre edilir (örneğin geceleri) fakat bu nadir görülen bir uygulamadır.

•İngiltere’de de Koi gösterilerinde su değişimleri yapılmaktadır, bu iş için çok büyük miktarlarda arındırılmış su (çünkü Koi’ler çeşme suyunda mevcut olan klor gibi kimyasallara karşı hassastır), suyu taşıyabilecek boru hatları ve tabii ki bu işle uğraşacak kişiler gerekir.

•Koi gösterisi kapalı mekanda gerçekleştirilmiyorsa hemen hemen her Koi gösterisinde satıcılar için çadırlar kurulur. Gösteri bir günden fazla sürecekse açık havada yapılan gösterilerin etrafı bir güvenlik çiti ile çevrilir.

Yukarıda anlatılanların birçoğu bir Koi gösterisinin olmazsa olmazları arasındadır çünkü Koi gösterisini hazırlayacak olanların en önemli sorumluluklarından birisi güvenli, sağlıklı ve değerli bir gösteri yaratabilmektir. Diğer önemli sorumlulukları arasında organizasyonu gerçekleştirenlerin kendi topluluk veya derneklerini olası yaralanmalar karşısında sigorta ettirmeleri ve ziyaretçilerin güvenliği için gerekli önlemleri almak vardır. Örnek olarak ilk yardım alanı hazırlanmış olmalıdır.

Koi gösterilerinin büyük çoğunda ziyaretçiler için ikramlar da organize edilir fakat böyle bir zorunluluk yoktur ve her gösteride görülmeyebilir. Ojiya’da gerçekleştirilen ZNA All Japan Gösterisinde ziyaretçiler için herhangi bir ikram organizasyonu yapılmamış sadece bir içecek makinası getirilmiştir.

Koi balığı göstericilerinin bir sorumluluğu da gösteriye getirdikleri balıkların sağlıklı olmasını sağlamaktır. Bu konuda Birleşik Krallıkta uygulanan kurallar İngiliz Koi Bakıcıları Derneği (British Koi Keepers Association (BKKS)) Gösteri Kuralları ve Kılavuzunda anlatılmaktadır. Bu kurallar Jüri Standartları Komitesi (Judging Standards Committee (JSC)) tarafından belirlenmiştir. Kurallar BKKS'nin internet sitesinde incelenilebilir. Göstericilerin bir başka sorumluluğu Koi’lerini gösteriye güvenli bir şekilde taşımaktır. Bazı profesyonel Koi satıcılar hobiciler için böyle bir hizmet sunmaktadır. Büyük boy Koi'ler için (6 ve 7 numara) birçok üreticinin kullandığı seyahat havuzları güvenli bir seyahat sunar. Fakat genel olarak kullanılan geniş ve kalın çift kat plastik torbalardır. Bu torbalar sadece Koi’yi örtecek kadar su ile doldurulur ve üzerinde büyük bir hava alanı bırakılır ayrıca mümkünse üzerine oksijen takviyesi yapılır. Polistiren veya kalın kutular bu torbaların hareket etmesini önlemek ve seyahat sırasında torbaların dik olarak durmasını sağlamak için kullanılır.

Her bir göstericiye gösteriye katılmadan önce balığını yakalaması, hazırlaması ve gösteri alanına taşıması için yeterli zaman verilmelidir. Gösteriye geç kalınması gösterinin geç başlamasına neden olabilir.

Tüm ziyaretçiler de gösteri alanında asılı olan kurallara uymak zorundadır. Bu kurallar şunlardır:

- Havuza el sokmak ve Koi’lere dokunmak yasaktır.

- Koi’lere yem vermek yasaktır.

- Suya herhangi bir madde karıştırmak yasaktır.

- Havuzlara vurarak veya tekmeleyerek Koi’leri rahatsız etmek yasaktır.

- Havuza yakın alanlarda yemek, içmek ve aynı zamanda sigara içmek yasaktır.

 

Koi’ler hakkında

Gösterilere katılmak isteyen bir hobici önceden gösteri organizatörlerine başvurarak bir rezervasyon yaptırmalı ve balığını gösteriye ne zaman getirmesi gerektiğini öğrenmelidir. Özellikle yeni göstericiler gösteri kural ve kılavuzunu dikkatlice okumalıdır. Önemli bir kural gösteriye katılacak Koi'nin gösteriden önce üç gün boyunca aç bırakılmasıdır. Bu sayede gösteri havuzlarındaki suyun kirlenmesi azaltılabilir.

Koi’ler gösteriye getirildiklerinde öncelikle hazırlanırlar. Hazırlık aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 

• Balığın seyahat ettiği torbadaki su ısısının havuz suyuna eşitlenmesi için torbalar havuz üzerinde 30 – 40 dakika yüzdürülür.

• Koi’ler dikkatli bir şekilde seyahat torbalarında teker teker çıkarılır ve bu esnada havuz suyunun kirlenmemesi için torba suyu ile karışmamasına özen gösterilir.

• Her bir Koi tanımlanır. Her bir Koi’nin bir fotoğrafı alınır, bu fotoğraflar İngiltere'de gösteri sırasında çekilir, ABD'de ise gösteriden önce çekilen fotoğraflar kabul edilir. Alınan fotoğraflar her bir havuzun üzerine veya havuza yakın bir alana yapıştırılır. Bir diğer yöntemse fotoğrafları her bir havuza ait dosyalarda tutmaktır.

• Her bir Koi’nin boyu ölçülür (santimetre cinsinden) ve balığın hangi sınıfta yarışacağı ölçüm sonunda belirlenir (örneğin Showa, Boy 4).

• Her bir Koi sağlık problemleri konusunda incelenir. Sağlık denetimini geçemeyen Koi’ler diskalifiye edilir.

• Gösterideki tüm detaylar kayıt edilir ve bu bilgilerle gösteri klasman listeleri oluşturulur. Artık gösteri organizatörleri Koi’lerin sınıflandırılmalarını (İngiltere’de klasman sayısı 91’e ulaşabilmektedir) kolaylaştırmak için bilgisayarlı sistemler kullanmaktadır.

 

Bu yüzden her bir Koi gösterisinin en önemli kısımlarından birisi Koi’lerin ilk incelemesidir çünkü jüri çalışmasını gerçekleştirebilmek için bu ilk incelemeden gelecek verilere ihtiyaç duyar. İlk incelemeyi yapacak ekibin işinin ne kadar zor olduğu genellikle göz ardı edilir. Aynı işlem gösterinin tamamlanmasının ardından da Koi’lerin yeniden tanımlanması ve yolculuğa hazırlanması için tekrar edilir.

Koi gösterileri hakkında daha fazla bilgi

Hiçbir zaman unutulmaması gereken her gösteri gibi bir Koi gösterisinin de kendi başına gerçekleşemeyeceğidir. Bu tip gösterilerin gerçekleştirilebilmesi aylar boyunca planlamaya ve çalışkan ve büyük bir zamanını bu işe ayırabilecek gönüllülerin varlığına bağlıdır. Gösterinin rekabetçi yönü çok ciddiye alınsa da Koi’lerin güvenli ve rahat olmasını sağlamak için her Koi gösterisi çok neşeli geçer. Koi gösterilerinin nasıl organize edildiği konusunda daha fazla bilgi almak isteyenler yerel dernek veya topluluklara başvurarak bu konuda daha fazla bilgi edinmek için gönüllü olarak çalışabilirler. Gönüllü olarak çalışmak bu konuda deneyim kazanmak için en iyi yollardan birisidir.

Koi Çiftliği & Koi Balığı Üretim BURSA Tel : 0224 271 73 49 Fax : 0224 451 41 79